d�ng h? nam
dong ho

5595DLS

Mã sản phẩm: 5595DLS
Giá: 4.100.000 VNĐ
Trạng thái sản phẩm: Còn hàng
Hãng sản xuất:: Olympia Start
dong ho
dong ho
dong ho

                  

HIEÄU                               OP

ÑOÀNG HOÀ                      NU   

KÍCH THÖÔÙC               24mm

MAÙY                               QUARZT  

CHAÁT LIEÄU                    THEÙP KHOÂNG RÆ

KÍNH                              SAPHIRE

CHÒU NÖÔÙC                  30m

BAÛO HAØNH                   2 NAÊM&THAY PIN MIEÃN PHÍ

 

dong ho
Sản phẩn liên quan
 • 10%
  5595DMS

  5595DMS

  3.600.000 VNĐ 4.100.000 VNĐ Giá chưa có VAT: 3.600.000 VNĐ

 • 10%
  OP28005

  OP28005

  3.300.000 VNĐ 3.750.000 VNĐ Giá chưa có VAT: 3.300.000 VNĐ

 • 10%
  OP2434DLS

  OP2434DLS

  2.900.000 VNĐ 3.250.000 VNĐ Giá chưa có VAT: 2.900.000 VNĐ

 • 10%
  OP2434DLK

  OP2434DLK

  3.000.000 VNĐ 3.350.000 VNĐ Giá chưa có VAT: 3.000.000 VNĐ

 • 10%
  OP28005DLK

  OP28005DLK

  3.300.000 VNĐ 3.750.000 VNĐ Giá chưa có VAT: 3.300.000 VNĐ

 • 10%
  OP2460LS

  OP2460LS

  2.100.000 VNĐ 2.400.000 VNĐ Giá chưa có VAT: 2.100.000 VNĐ

 • 10%
  OP2460DLK

  OP2460DLK

  2.600.000 VNĐ 2.900.000 VNĐ Giá chưa có VAT: 2.600.000 VNĐ

 • 10%
  OP2461DLK

  OP2461DLK

  2.600.000 VNĐ 2.900.000 VNĐ Giá chưa có VAT: 2.600.000 VNĐ

 • 10%
  OP28015DLS

  OP28015DLS

  3.400.000 VNĐ 3.750.000 VNĐ Giá chưa có VAT: 3.400.000 VNĐ

 • 10%
  OP28015DLK

  OP28015DLK

  3.500.000 VNĐ 3.850.000 VNĐ Giá chưa có VAT: 3.500.000 VNĐ

 • 10%
  5595DLSKW

  5595DLSKW

  3.600.000 VNĐ 4.100.000 VNĐ Giá chưa có VAT: 3.600.000 VNĐ

 • 10%
  5595DMSKW

  5595DMSKW

  3.600.000 VNĐ 4.100.000 VNĐ Giá chưa có VAT: 3.600.000 VNĐ

   
dong ho
dong ho
dong ho