d�ng h? nam
dong ho

8973AMK

Mã sản phẩm: 8973AMK
Giá: 4.400.000 VNĐ
Trạng thái sản phẩm: Còn hàng
Hãng sản xuất:: Olympia Start
dong ho
dong ho
dong ho

                  

HIEÄU                             OP

ÑOÀNG HOÀ                     NA

KÍCH THÖÔÙC              40mm

MAÙY                         AUTOMATIC

CHAÁT LIEÄU                  THEÙP KHOÂNG RÆ

KÍNH                             SAPHIRE

CHÒU NÖÔÙC                 50m

BAÛO HAØNH                  2 NAÊM&THAY PIN MIEÃN PHÍ

 

dong ho
Sản phẩn liên quan
 • 10%
  8973AMS

  8973AMS

  3.500.000 VNĐ 4.000.000 VNĐ Giá chưa có VAT: 3.500.000 VNĐ

 • 10%
  8973AMB

  8973AMB

  3.800.000 VNĐ 4.400.000 VNĐ Giá chưa có VAT: 3.800.000 VNĐ

   
dong ho
dong ho
dong ho