d�ng h? nam
dong ho

OP28015DLK

Mã sản phẩm: 28015DLK
Giá: 3.850.000 VNĐ
Trạng thái sản phẩm: Còn hàng
Hãng sản xuất:: Olympia Start
dong ho
dong ho
dong ho

                  

HIEÄU                               OP

ÑOÀNG HOÀ                      NÖÕ

KÍCH THÖÔÙC               22.7 X30 mm

MAÙY                               QUARZT 

CHAÁT LIEÄU                    THEÙP KHOÂNG RÆ

KÍNH                              SAPHIRE

CHÒU NÖÔÙC                  30m

BAÛO HAØNH                   2 NAÊM&THAY PIN MIEÃN PHÍ

 

dong ho
Sản phẩn liên quan
 • 10%
  OP 5595DLS

  OP 5595DLS

  3.600.000 VNĐ 4.100.000 VNĐ Giá chưa có VAT: 3.600.000 VNĐ

 • 10%
  OP28005DLK

  OP28005DLK

  3.300.000 VNĐ 3.750.000 VNĐ Giá chưa có VAT: 3.300.000 VNĐ

 • 10%
  OP28015DLS

  OP28015DLS

  3.400.000 VNĐ 3.750.000 VNĐ Giá chưa có VAT: 3.400.000 VNĐ

   
dong ho
dong ho
dong ho