d�ng h? nam
dong ho

28025DLSB

Mã sản phẩm: 28025DLSB
Giá: 3.700.000 VNĐ
Trạng thái sản phẩm: Còn hàng
Hãng sản xuất:: Olympia Start
dong ho
dong ho
dong ho

                  

                  

HIEÄU                             OP

ÑOÀNG HOÀ                     NÖÕ

KÍCH THÖÔÙC              28mm

MAÙY                             QUARZT  

CHAÁT LIEÄU                  THEÙP KHOÂNG RÆ

KÍNH                             SAPHIRE

CHÒU NÖÔÙC                 30m

BAÛO HAØNH                  2 NAÊM&THAY PIN MIEÃN PHÍ


 

dong ho
Sản phẩn liên quan
 • 10%
  28025dlkW

  28025dlkW

  3.300.000 VNĐ 3.700.000 VNĐ Giá chưa có VAT: 3.300.000 VNĐ

 • 10%
  28025DLSW

  28025DLSW

  3.200.000 VNĐ 3.700.000 VNĐ Giá chưa có VAT: 3.200.000 VNĐ

 • 10%
  28025DLSKB

  28025DLSKB

  0 VNĐ Giá chưa có VAT: 0 VNĐ

 • 10%
  20825DLSKW

  20825DLSKW

  3.700.000 VNĐ Giá chưa có VAT: 3.700.000 VNĐ

   
dong ho
dong ho
dong ho