d�ng h? nam
dong ho

qxm380bt

Mã sản phẩm: qxm380bt
Giá: 4.200.000 VNĐ
Trạng thái sản phẩm: Còn hàng
Hãng sản xuất:: SEIKO TRANG TRI
dong ho
dong ho
dong ho

                  

seiko                          NHAÄT        COÙ NHAÏC

LOAÏI                             treo tuong

KÍCH THÖÔÙC              39cm x 39cm x9.6Cm

CHAÁT LIEÄU                  GOÃ

BAÛO HAØNH                  2 NAÊM

 

dong ho
Sản phẩn liên quan
 • 10%
  qxm265bt

  qxm265bt

  6.500.000 VNĐ 7.200.000 VNĐ Giá chưa có VAT: 6.500.000 VNĐ

 • 10%
  qxm276bt

  qxm276bt

  5.600.000 VNĐ 6.200.000 VNĐ Giá chưa có VAT: 5.600.000 VNĐ

 • 10%
  qxm289bt

  qxm289bt

  5.400.000 VNĐ 6.000.000 VNĐ Giá chưa có VAT: 5.400.000 VNĐ

 • 10%
  qxm290st

  qxm290st

  5.000.000 VNĐ 5.500.000 VNĐ Giá chưa có VAT: 5.000.000 VNĐ

   
dong ho
dong ho
dong ho