d�ng h? nam
dong ho

qxa413bn

Mã sản phẩm: qxa413bn
Giá: 3.200.000 VNĐ
Trạng thái sản phẩm: Còn hàng
Hãng sản xuất:: SEIKO TRANG TRI
dong ho
dong ho
dong ho

                  

seiko                          NHAÄT       

LOAÏI                             treo tuong

KÍCH THÖÔÙC              51cm x 51cm

CHAÁT LIEÄU                  go

BAÛO HAØNH                  2 NAÊM

 

dong ho
dong ho
dong ho