d�ng h? nam
dong ho

5595DMS

Mã sản phẩm: 5595DMS
Giá: 4.100.000 VNĐ
Trạng thái sản phẩm: Còn hàng
Hãng sản xuất:: Olympia Start
dong ho
dong ho
dong ho

                  

HIEÄU                               OP

ÑOÀNG HOÀ                      NAM      

KÍCH THÖÔÙC               35 mm

MAÙY                               QUARZT  

CHAÁT LIEÄU                    THEÙP KHOÂNG RÆ

KÍNH                              SAPHIRE

CHÒU NÖÔÙC                  30m

BAÛO HAØNH                   2 NAÊM&THAY PIN MIEÃN PHÍ

 

dong ho
Sản phẩn liên quan
 • 10%
  5595DLS

  5595DLS

  3.600.000 VNĐ 4.100.000 VNĐ Giá chưa có VAT: 3.600.000 VNĐ

 • 10%
  5595DLSKW

  5595DLSKW

  3.600.000 VNĐ 4.100.000 VNĐ Giá chưa có VAT: 3.600.000 VNĐ

 • 10%
  5595DMSKW

  5595DMSKW

  3.600.000 VNĐ 4.100.000 VNĐ Giá chưa có VAT: 3.600.000 VNĐ

   
dong ho
dong ho
dong ho