d�ng h? nam
dong ho

58061MSW

Mã sản phẩm: 58061MSW
Giá: 3.300.000 VNĐ
Trạng thái sản phẩm: Còn hàng
Hãng sản xuất:: Olympia Start
dong ho
dong ho
dong ho

                  

HIEÄU                             OP

ÑOÀNG HOÀ                     NAM    nữ

KÍCH THÖÔÙC             40 mm    26mm

MAÙY                             QUARZT 

CHAÁT LIEÄU                  THEÙP KHOÂNG RÆ

KÍNH                             SAPHIRE

CHÒU NÖÔÙC                 30m

BAÛO HAØNH                  2 NAÊM&THAY PIN MIEÃN PHÍ


 

dong ho
Sản phẩn liên quan
 • 10%
  58061MSB

  58061MSB

  2.900.000 VNĐ 3.300.000 VNĐ Giá chưa có VAT: 2.900.000 VNĐ

 • 10%
  58061MBB

  58061MBB

  3.150.000 VNĐ 3.500.000 VNĐ Giá chưa có VAT: 3.150.000 VNĐ

 • 10%
  58061mk

  58061mk

  3.000.000 VNĐ 3.300.000 VNĐ Giá chưa có VAT: 3.000.000 VNĐ

   
dong ho
dong ho
dong ho