d�ng h? nam
dong ho

qxh008bn

Mã sản phẩm: qxh008bn
Giá: 7.700.000 VNĐ
Trạng thái sản phẩm: Còn hàng
Hãng sản xuất:: SEIKO TRANG TRI
dong ho
dong ho
dong ho

                  

seiko                          NHAÄT        COÙ NHAÏC

LOAÏI                             treo tuong

KÍCH THÖÔÙC              68.5cm x 31.6cm x13.5Cm

CHAÁT LIEÄU                  GOÃ

BAÛO HAØNH                  2 NAÊM

 

dong ho
Sản phẩn liên quan
 • 10%
  qxh039bn

  qxh039bn

  5.000.000 VNĐ 5.500.000 VNĐ Giá chưa có VAT: 5.000.000 VNĐ

 • 10%
  qxh107bn

  qxh107bn

  6.350.000 VNĐ Giá chưa có VAT: 6.350.000 VNĐ

   
dong ho
dong ho
dong ho